maj

KURSUS: Brug museumsbutikken

Tilmelding sker ved at følge linket "Arrangement site" til højre
– IKKE ved henvendelse til Danmarks Biblioteksforening

Kurset ”Brug museumsbutikken” er til dig, der vil udvikle museets butik. Ikke bare for at sælge varer og øge indtjeningen, men også for at udvikle butikken som formidlingsrum. Kurset ruster dig til professionel butiksdrift, og dermed også til en brug af butikken som en del af din institutions samlede kommunikation.

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at udvikle museets butik med henblik på øget indtjening og en professionalisering af butikken. Kurset forløber over to kursusdage, der indeholder teoretiske og case-baserede oplæg, som giver ny inspiration og konkrete redskaber til at udvikle af institutionens butik – både i den fysiske butik og på institutionens webside. På kurset får du blandt andet undervisning i:

  • Indretning af butikker
  • Salg på nettet  
  • Lagerføring
  • Markedsføring af butikker
  • Uddannelse og udvikling af personale
  • Butikken som formidlingsrum  

Øvelser og diskussioner indgår som en naturlig del af kursets program – og du bør forberede dig på at afsætte lidt forberedelsestid inden kursusstart.
Kursets endelige indhold vil blive tilrettelagt efter den specifikke deltagerliste.

Målgruppe: Butiksansvarlige på museer og andre kulturinstitutioner

Undervisere: Kurset er tilrettelagt af Golden Days sekretariatet.

Pris: Kr. 2.500,- inkl. frokost

Tilmeldingsfrist: 20. april 2012

21.-22. maj 2012
kl. 07:00 - 14:00

Arrangør
DB og ODM
Køb billet