maj

KURSUS: God publikumsbetjening

Tilmelding sker ved at følge linket "Arrangement site" til højre
– IKKE ved henvendelse til Danmarks Biblioteksforening

Afholdelsesdato og -sted efter aftale med dit bibliotek/museum

Hvordan får man museets eller bibliotekets besøgende til at føle sig velkomne? Hvordan håndterer man krævende kunder? Hvordan udnytter man sine egne kompetencer til at være institutionens ansigt udadtil?

Kurset vil hjælpe frontpersonalet til at blive endnu bedre til at håndtere de mange forskellige typer kunder og situationer i museets eller bibliotekets hverdag. Kurset vil give bevidsthed om kundebetjening og kropssprog, kundetyper og konstruktiv adfærd, udnyttelse af rummet; samt redskaber og teknikker til at identificere egne kompetencer og talenter og til at udvikle dem yderligere.

Du vil få viden om:

  • Adfærd og integritet
  • Kropssprog, stemme og image
  • Ny information – individuel opfattelse
  • Rummets betydning og muligheder

Du vil få modeller og værktøjer til:

  • Venlig og konstruktiv indsats – genkendelse af signaler
  • Effektiv kommunikation – klar og struktureret formidling

Du vil gennem øvelser blive trænet i:

  • Personlig fremtræden
  • Hurtig indsats i formidling – klar besked.

Underviser er Berrit Kvorning, uddannet fra Statens Teaterskole, der har en bred erfaring fra teater, film, TV. Berrit Kvorning har specialiseret sig i foredrag, kurser og personlig coaching med performance som udgangspunkt-

Dette kursus kan afholdes lokalt efter nærmere aftale. Pris 10.000,- kr. Send en mail med teksten "God publikumsbetjening" i emnefeltet til uddannelsesleder Hans Henrik Appel

Kurset kan tilrettelægges med fokus på specifikke ønsker eller udfordringer.