marts

Kursus i ophavsret for biblioteker og bibliotekarer

Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige problemer.

 • Må man kopiere materiale med henblik på udlån, og sende låneren en digital fil?
 • Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for lånerne?
 • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
 • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
 • Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle, henholdsvis udsolgte eller skrøbelige bøger, og udlåne kopien i stedet for den rigtige bog?
 • Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrangement. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem? Hvor længe må det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre biblioteker?
 • Må bibliotekerne tage en printkopi af en digital tekst og give/udlåne den til lånere, som ikke er omfattet af en given fjernadgangslicens, og som ikke kan komme fysisk til stede i biblioteket?
 • Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på Youtube og facebook?

De spørgsmål er kun toppen af isbjerget. Få svaret på dem, og flere til, på kurset "Ophavsret for biblioteker og bibliotekarer".
Kurset udbydes i samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og AC's Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

Målgruppe: Kurserne er skræddersyet til ansatte i bibliotekssektoren og må ikke forveksles med de mere almene, gratis ophavsretskurser, UBVA udbyder i samarbejde med UNI-C.

Kursuslærere

 • Videnadvokat Henrik F: Ahlers, AC
 • Lektor ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Formand for UBVA, professor i ophavsret Morten Rosenmeier

Deltagergebyr: Kr. 2.000,- inkl. moms, bog og kursusmateriale samt forplejning.
Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig senest den 24. februar 2012.

Tilmeld dig via Bibliotekarforbundets hjemmeside www.bf.dk/Kalender

16. marts 2012
kl. 08:00 - 15:00

Køb billet