marts

KURSUS: Informationsadfærd hos museernes og bibliotekernes webbrugere

Tilmelding sker ved at følge linket "Arrangement site" til højre
– IKKE ved henvendelse til Danmarks Biblioteksforening

Arbejdet med at digitalisere og tilgængeliggøre samlinger på internettet rummer en række valg med hensyn til, hvad der skal digitaliseres, i hvilken form og til hvilken målgruppe.

Dette kursus tager et brugerperspektiv og belyser informationsadfærden hos museernes og bibliotekernes webbrugere. På kurset vil du  få et grundigt indblik i webbrugeres informationsadfærd, så du fremover bedre kan inddrage et brugerperspektiv ved planlægning og design af digitaliseringsprojekter.

Kurset tager udgangspunkt i teori om (web)brugeres informationsadfærd og herunder brugernes informationsbehov og søgeadfærd. Samtidigt inddrages resultater fra danske og internationale empiriske undersøgelser af museers webbrugere. Hvad fortæller disse undersøgelser os, og hvad fortæller de ikke?

Dernæst ser vi på, hvordan vi konkret kan anvende denne viden om informationsadfærd hos webbrugerne i forhold til digitalisering, bl.a.:

  • Ved fastlæggelse af strategi for digitalisering
  • Ved udvælgelse af genstande til digitalisering
  • Ved beskrivelse af genstande
  • Ved brugerinddragelse

Teorien vil blive koblet til praksis gennem diskussion af udvalgte cases, som belyser karakteristika ved forskellige digitaliseringsstrategier. Ligeledes inddrages digitaliseringsarbejdet på kursisternes eget museum.

Målgruppe: alle museums- og biblioteksansatte der arbejde med registrering og digitaliseringsprojekter

Underviser: Ph.d. Mette Skov, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Pris: Kr. 1.250,- inkl. frokost

Tilmeldingsfrist: stadig ledige pladser

7. marts 2012
kl. 09:00 - 16:00

Arrangør
DB og ODM
Køb billet