marts

Lær mere om IT – Netværksdag

Netværksdag i Musikhuset i Aarhus den 19. marts 2012

Nætværksdagen vil være et forum for erfaringsudveksling, debat og inspiration for dig, som underviser i it eller på anden måde arbejder med it-læringsprojekter. Kom og få viden om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og vær med til at skabe grobund for et styrket netværkssamarbejde.

Dagen er for alle, som arbejder med it-undervisning i organisationer, som er medlem af Lær mere om it-netværket (bibliotekarer, frivillige osv.) Se liste over netværkets medlemsorganisationer HER.

Deltagelse inkl. frokost er gratis. Tilmeld dig HER.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 2. marts kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede nu.
Deltagere vil modtage detaljeret program samt praktisk information senest 14 dage før netværksdagen.

Fuld digital kommunikation i 2015 – hvad med dem, der ikke kan?

Med digitaliseringsstrategien har regeringen, regionerne og KL et ambitiøst mål om, at 80 procent af kommunikationen mellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt i 2015. Hvis det mål skal nås, bliver det nødvendigt med en hjælpeindsats overfor de borgere, der i dag har svært ved at bruge it. På netværksdagen vil vi sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan løfte udfordringen om at få flere borgere med i det digitale samfund.

Dagen vil byde på en række oplægsholdere, der giver deres bud på, hvordan vi bedst løfter undervisningsopgaven og en workshop om netværkets rolle og de særlige udfordringer, vi ser frem til 2015. Vi byder på forplejning undervejs.

PROGRAM :: 10.00 – 17.00

Indledning og velkomst
v. Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen byder velkommen og giver dig overblik over digitaliseringsstrategien.

Oplæg og debat: Obligatorisk digital selvbetjening og post i kommunerne
v. Anne Kathrine Fjord-Marschall, KL
Oplæg om servicen i kommunerne som følge af obligatorisk digitalisering. Hør også om, hvilke redskaber der stilles til rådighed for de frivillige organisationer, som f.eks. demo-miljøer mv.

Oplæg og debat: Lær mere om it-metoden
v. Jens Yde, Åby Bibliotek
Oplæg om Lær mere om it-netværkets it-pædagogiske metode og dens praktiske anvendelse.

Oplæg og debat: De it-fremmede
v. NIRAS
om NIRAS’ nye undersøgelse af barrierer og motivation i forhold til at bruge it i hverdagen.

Oplæg og debat: ”IT for alle”
v. Anders Kragh Sørensen, Køge Bibliotek
Præsentation af projektet ”IT for alle”, der handler om at nå it-uvante brugere i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 50 via dannelser af partnerskaber med organisationer, der i forvejen har en tæt kontakt til målgruppen.

Workshop: Hvordan løfter vi undervisningsopgaven?
Hvilke udfordringer ser vi, når digitaliseringsstrategien udrulles frem til 2015? Og hvad er forventningerne til netværkets it-undervisere? Kan vi i fællesskab sikre, at flest muligt bliver digitale?

NB: Der vil være frokost og kaffepauser undervejs.

Spørgsmål om program eller deltagelse kan sendes til Thomas Månsson fra Digitaliseringsstyrelsen på e-mail: tom@itst.dk.

19. marts 2012
kl. 09:00 - 16:00