januar

Møde i Bibliotekernes Dialogforum

Møde i Bibliotekernes Dialogforum den 7. januar 2022, fra kl. 13-15 på MS Teams

Referat

Dagsorden

Oplæg (Lotte Dhyrbye)

Oplæg (Michel Steen-Hansen)