januar

Møde i Bibliotekernes Dialogforum

Næste møde i Bibliotekernes Dialogforum afholdes i Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, København den 5. januar kl. 12:30-15:30.

Temaet er besluttet på forrige møde:

”Nuværende og fremtidige løsningsmuligheder for studerende og elevers adgang til licensbelagt materialer”.
Generelle nedskæringerne og af funktionen ”skolebibliotekar” i skolerne skaber en større ulighed, blandt de der selv kan og kender til læsning og licensbelagt materialer.

Maria Kornbæk, Marianne Bech Hansen og Dyveke Sijm (dys@kb.dk) vil udgøre en arbejdsgruppe, der skaber indhold til næste møde.

Hvis I har yderligere punkter til dagsordenen, bedes de fremsendt inden den 15. december til db@db.dk


Endelig dagsorden udsendes en uge før.

5. januar 2023
kl. 12:30 - 15:30

Lokation
Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D, 2. sal 1463 København K