december

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos Bibliotekarforbundet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg.

Referat