oktober

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos Danmarks Biblioteksforening
Vartov, Farvergade 27D
1463 København K

Referat af mødet

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
   
 2. Godkendelse af referat fra 1. juni 2012
   
 3. Formandsskifte
  Bilag: Liste over formandsperioder
   
  Sagsfremstilling:
  Formandsposten i Paraplyen går på skift i toårige terminer mellem de store organisationer, og der skal vælges en ny formand.
   
 4. Drøftelse af det fremtidige arbejde i paraplyen

  Sagsfremstilling:
  Der lægges op til debat af paraplyens fremtidige arbejdsform og indsatsområder.

 5. Skolebiblioteker
   
  Sagsfremstilling:
  I øjeblikket er der et arbejde i gang for at skabe en ny bekendtgørelse for skolebibliotekerne.
   
  I skrivende stund er der endnu ikke kommet udkast til bekendtgørelse, men på mødet lægges op til en gensidig orientering og drøftelse af ideerne til bekendtgørelsen fra de parter som har deltaget i de to første møder i ministeriet.

  Kommunernes Skolebiblioteksforening har lavet en blog hvor der er debat om emnet http://nybekendtgørelse.dk

 6. Copyright og situationen på e-området
   
  Sagsfremstilling:
  Som fast punkt på dagsordnen er copyright. På mødet vil formanden lægge op til diskussion om vilkårene for nedenstående områder og om der er basis for, at paraplyen gør opmærksom på situationen for bibliotekerne?

  a. Bøger
  b. Baselicenser
  c. Musik
  d. Film
  e. Fælles it-systemer (under indtryk af KOMBIT-udbuddet på folke- og skolebiblioteksområdet)
  f. Status på DDB

 7. Orientering om Tænketanken Fremtidens Biblioteker
  https://www.db.dk/tænketank

  Sagsfremstilling:
  Den nyansatte leder af tænketanken Fremtidens Biblioteker er inviteret til mødet og vil kort præsentere sig selv og tænketankens koncept.

 8. Efteruddannelsesbehov i bibliotekerne

  Sagsfremstilling:
  I alle foreningerne drøftes løbende efteruddannelsesbehovene i bibliotekerne, både for at få afklaret af hvilke behov der er og hvordan vi skaber den nødvendige efteruddannelse.

  På dette møde lægges op til en diskussion om fælles ideer og tiltag, på baggrund af oplæg fra Kirsten West om HK arbejde med kompetenceudvikling og Michel Steen-Hansen som vil fortælle om DBs projekt i samarbejde med bl.a. SDU

 9. Internationalt samarbejde
  a. IFLA
  b. Eblida
  Orientering ved Lone Knakkergaard
   
 10. Orientering
  En gensidig orientering mellem foreningerne, med særlig vægt på fælles projekter og konferencer