marts

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos BF, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

7. marts 2013
kl. 09:00 - 11:00