juni

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet afholdes hos BF, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

27. juni 2013
kl. 11:00 - 13:00