marts

National temadag om den digitale materialeoverbygning

Centralbibliotekerne inviterer bibliotekschefer, biblioteksledere og øvrigt personale med ledelsesmæssigt ansvar på materialeområdet til national online temadag den 2. marts om den digitale materialeoverbygning.

Temadagen kickstarter et længerevarende forløb, hvor målet er udvikling af en ny strategi for området, og gennem den nationale temadag og fire efterfølgende samtalesaloner kan deltagerne få mulighed for at bidrage til strategiudviklingen.

Læs mere.

2. marts 2021
kl. 09:00 - 14:30