november

NonUsers – flere kunder i butikken?

Folkebibliotekerne er stadig den mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Tidligere havde bibliotekerne nærmest monopol på deres produkter og ydelser, men i disse år gennemlever bibliotekerne store forandringer. Digitalisering, besparelser og nye private udbydere har bidraget til et fald i det fysiske besøgstal.

Den fynske ikke-brugerundersøgelse (NonUsers 2012) i foråret 2012 viser, at op imod halvdelen af den fynske befolkning ikke benytter biblioteket. Undersøgelsens har gjort os klogere på bibliotekets ikke-brugere. Den viser blandt andet, at der blandt ikke-brugerne er mange potentielt nye brugere af biblioteket. Hele 61 % af ikke-brugerne finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil benytte biblioteket i fremtiden.

På konferencen vil vi præsentere resultatet af undersøgelsen, samt give inspiration til, hvordan vi kan appelere til ikke-brugerne fremadrettet.

Læs mere

28. november 2012
kl. 08:30 - 15:00

Køb billet