november

Open Government Camp

Den 12. november 2013 afholder Digitaliseringsstyrelsen 'Open Government Camp' for – og sammen med – borgere, virksomheder, foreninger, NGO'er og offentlige myndigheder. Camp'en afholdes i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27 i København. Digitaliseringsstyrelsen står for de overordnede og praktisk rammer for camp'en, mens en række af deltagerne medvirker til at skabe camp'ens indhold. Sidste år blev der afholdt en tilsvarende camp – den kan man læse mere om på http://digitaliser.dk/news/2382030

På camp’en kan alle være med til at skabe nye kontakter på tværs, at udvikle idéer sammen, at lære af hinanden og at samarbejde om forskellige opgaver og udfordringer.

Der skal arbejdes med

– Medborgerskab og borgerinitiativer
– Demokrati og beslutninger
– Borgerinddragelse og samproduktion
– Offentlige data og innovation
– Sociale medier, relationer, netværk og crowdsourcing
– Samarbejde på tværs af sektorer og andre skel

Camp'en vil bestå af en række arbejdende workshops, hvor man arbejder med aktuelle udfordringer og spørgsmål og sammen finder nye løsninger. Dermed bliver camp'en på ingen måde en konference med foredrag og formelle paneldebatter, men derimod en ”praktisk tænketank og arbejdslejr" i ordenes bedste forstand. Alle deltagere er aktive medspillere, som engagerer sig og bidrager, og man samarbejder på tværs af traditionelle grænser.

Formålet med camp'en er at eksperimentere med, hvordan civilsamfundet og den offentlige sektor kan samarbejde om at løse samfundsopgaver på nye måder, om at skabe innovation og udvikling og om at udnytte de digitale teknologier til at gøre velfærdssamfundet endnu bedre.  Læs om sidste års camp her:

De enkelte workshops og aktiviteter på camp'en arrangeres af offentlige myndigheder, organisationer, borgere og virksomheder i fællesskab, og Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle, som kunne tænke sig at være "medarrangør", hvor man (evt. sammen med andre) står for at arrangere og gennemføre en eller flere aktiviteter på camp'en, til at melde sig på banen.

Send en mail til Cathrine Lippert i Digitaliseringsstyrelsen på calip@digst.dk eller ring på 2257 7174 for at høre mere.

12. november 2013
kl. 08:00 - 16:00