april

Ordet Fanger: Partnerskabskonference

Torsdag d. 12. april afholder Ordet Fanger sin første store partnerkonference. 

Det bliver en begivenheds‐ og lærerig dag. Med gode og markante foredragsholdere, masser af information om aktiviteterne i Ordet Fanger, faglige godbidder – og sidst men ikke mindst – samvær og dialog med andre partnere i Ordet Fanger og folkene bag.

Hele ideen bag Ordet Fanger er sammenhængskraften når partnere mødes, samarbejder og involveres på tværs af private og offentlige skel. Og på tværs af de sædvanlige faggrænser. Konferencen giver alle mulighed for at komme til orde. Med tanker, ideer, input, ris og ros, og den medvirker til at give alle partnere et fælles udgangspunkt for de mange aktiviteter, vi i fællesskab skal gennemføre i fremtiden.

12. april 2012
kl. 07:30 - 15:00

Køb billet