december

Regionsforeningsmøde

Mødet afholdes hos Danmarks Biblioteksforenings sekretariat, Vartov, Farvergade 27D, 1463 København K.

Tema: Hvordan mobiliserer vi politikere og fagfolk?

Efter kommunalvalget skal DB have valgt nyt repræsentantskab. Det skal foregå i januar 2014, derfor vil vi gerne lægge op til debat med jer fra de afgående regionsbestyrelser om, hvordan vi rekrutterer medlemmer til vores styrende organer.

Vi vil også have fokus på hvordan vi organiserer valgmøderne både i de regioner der har foreninger (Syd og Midt) samt i de tre regioner, der har valgt at nedlægge deres regionsforeninger.

Dagsorden:

  1. Gennemgang af DBs nye struktur og tidsplan ved Michel Steen-Hansen
  2. Kampagneidéer – oplæg fra Kirsten Boelt og Michel Steen-Hansen
  3. Praktisk afvikling af valgmøder de to sidste uger i januar 2014
  4. Tidsplan for valgmøder:
    • Region Midtjylland afholder valgmøde 27. januar 2014
    • Region Syddanmark afholder valgmøde 30. januar 2014

Der skal fastsættes datoer for valgmøde i Regionerne Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland.

  1. Evt.

3. december 2013
kl. 10:00 - 13:00