april

Rum for uformel læring

Alle kompetencer kan bruges!
Danmark står over for en stor opgave, hvis vi skal kunne håndtere de udfordringer, som globaliseringen fører med sig. Der er brug for et højere uddannelsesniveau og for at alle deltager aktivt. Alle borgere har kompetencer, der kan bruges, men ikke alle finder uproblematisk vej til det formelle uddannelsessystem. Derfor er der behov for et øget fokus på de uformelle kompetencer og på de områder, som arbejder med uformel læring.

Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer, og en styrkelse af samarbejdet mellem de to områder vil skabe et bredere spektrum af uformelle læringstilbud til landets borgere.

Derfor er det et stigende fokus på at udvide samarbejdet mellem områderne. Eksempelvis anbefales det i Kulturministeriets rapport ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” fra 2010, at der i kommunerne iværksættes samarbejder mellem folkebiblioteker og oplysningsforbund om sammen at sikre den bedst mulige udnyttelse af kommunens ressourcer til livslang læring. Det er derfor vigtigt at få diskuteret, hvordan vi styrker samarbejdet mellem folkeoplysningen og folkebibliotekerne og får sat spørgsmålet om, hvilke rammer der fremmer samarbejdet bedst muligt på dagsordenen.

Folkeoplysning og folkebiblioteker
– er hinandens forudsætning og to sider af samme sag

Hvad vil sikre det bedst mulige samarbejde fremover. Er det en kommunal videnspolitik eller er det mere lokale samarbejdsaftaler? Hvilke tiltag skal gøres fra politisk side, og hvilke skridt skal områderne tage?

Med konferencen ønsker vi at adressere såvel det politiske niveau som folkeoplysningen og bibliotekerne. Vi stiller skarpt på, hvad man kan gøre nationalt, kommunalt og lokalt for at styrke samarbejdet og dermed skabe bedre uformelle læringstilbud til alle borgere. Se programmet på den anden side.

Konferencen retter sig mod aktører fra folkeoplysningen og biblioteksverdenen samt, ikke mindst, de politikere som skal være med til at sikre, at de to områder i praksis kan afprøve og udvikle samarbejdsformer til gavn for borgerne og for samfundet.

Praktisk
Konferencen afholdes den 28. april 2011 i centrum af København, på Kosmopol lige overfor Nørreport station.
Deltagergebyret er 950 kr. ex. moms.

Tilmeldingen er lukket.

Konferencen arrangeres af Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening
Konferencen er skabt i samarbejde med Borgerservice og Biblioteker i Århus, FO Århus, FOF Århus og Folkeoplysningssamvirket.