september

Samtaledag om etiske dilemmaer

Etik er limen mellem mennesker.
Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og derfor har vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der vejer tungest.
 
Det etiske dilemma opstår, når det ikke er entydigt, hvordan man skal handle overfor det andet menneske.
Når vi lever i samfund med hinanden, skal vi tale sammen om de etiske dilemmaer, så vi lærer at forstå, hvad der er på spil både indenfor og udenfor vores egen horisont.
Vi synes det er værd at diskutere disse vigtige dilemmaer og har udarbejdet et sæt samtalekort med nogle udsagn om et etisk dilemma og dertil hørende spørgsmål til at sætte samtalen i gang – om alt fra sundhed og sygdom, alkohol og stofmisbrug til global opvarmning.
 
 

26.-27. september 2012
kl. 22:00 - 21:59

Køb billet