april

Seminar: Sharing is Caring 2014

Kulturarvssektoren holder seminar om at inddrage brugerne den 1. april 2014 i DR-byen

Både i Danmark og internationalt inviteres brugerne i stigende grad inden for af kulturarvssektoren som ligeværdige deltagere i processen med at udvikle institutionernes tilbud, drevet frem af den digitale og teknologiske udvikling.

Målet er at kulturarvsinstitutionerne bliver mere end blot kulturbevarende enheder og i højere grad centre for kreativitet, viden og innovation. En udvikling som giver en lang række nye muligheder men også faglige udfordringer. Behovet for videndeling er stort. Seminaret Sharing is Caring er udsprunget af dette behov og afholdes for 3. år i træk.

Programmet retter sig i 2014 mod en bredere kulturfaglig deltagerkreds, herunder biblioteker, arkiver og museer, og der forventes ca. 250 deltagere. Alle er meget velkomne. Konferencesproget er engelsk.

Alt om seminaret kan ses på www.sharecare.nu

1. april 2014
kl. 07:30 - 15:00