marts

Skal vi droppe de klassiske politiske ideologier for at redde verden?

Bibliotekerne udgør en helt central ramme for den demokratiske debat – også den digitale. Hver uge i marts kan du derfor være publikum til ”Folkeoplysende Frirumsdebatter”. Et digitalt rum med debat, der giver plads til tvivl og dilemmaer og først og fremmest handler om én ting. Det handler om at blive klogere.
Hverken velfærdsstaten eller konkurrencestaten slår til som statsform, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversitetskriserne. Det påstår de to sociologer Rasmus Willig og Anders Bloch i deres helt nye bog “Den bæredygtige stat”.

De to sociologers helt overordnede pointe er, at de to dominerende ideologier i den danske demokratiske tradition ikke bare ikke kan levere på klima- og biodiversitetskrisen – rent faktisk er de med til at forværre dem! Og politikerne, som tror på de klassiske ideologier, virker handlingslammede, mens protesterne vokser.
Svaret på kriserne er ifølge de to sociologer en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civilsamfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform – den bæredygtige stat.
Overfor dette argument står de klassiske politiske ideologier, som de fleste partier på Christiansborg stadig bekender sig til. Har politikerne ikke set lyset siden de vedbliver med at tro, at vi godt kan bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen ud fra et enten velfærds- eller konkurrencestatsperspektiv? Vi sætter en fortaler for velfærdsstaten overfor en fortaler for den bæredygtige stat.

Debattører
Pelle Dragsted (Tidl. MF, EL)
Anders Bloch (Medforfatter til “Den bæredygtige stat”)

Debatpilot
Søren Sinnbeck højskolelærer på Idrætshøjskolen i Aarhus

Folkeoplysende Frirumsdebatter
I en tid, hvor mange sidder meget alene foran en skærm, skal vi skabe alternativer til hidsige kommentarspor, breaking news og konfliktunderholdning. Derfor har Frirumsdebatter tre runder:
Frontrunden: Konfliktens centrale uenigheder tegnes tydeligt op
Refleksionsrunden: Debattørerne forholder sig til modpartens argumenter, konfliktens dilemmaer og egen tvivl
Initiativrunden: Debattører og deltagere bidrager til nye løsninger. Der er mulighed for at stille spørgsmål gennem en digital Q&A. 

Om dette arrangement

Tid: 20:00 – 21:15
Pris: Gratis
Tilmelding: https://dfs.nemtilmeld.dk/68/
Lokalitet: Online på Zoom
Arrangører: Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Frirummet
Målgruppe: For voksne

Læs mere på www.frirummet.org

24. marts 2021
kl. 19:00 - 20:15