oktober

SmartLibrary – Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

Læring, kultur, inspiration, samskabelse og demokratiske møder – biblioteket er meget mere end udlån af medier.
Der er behov for faktuel viden om, hvad der sker i bibliotekets rum med henblik på optimering af brugeroplevelse, indretning, service, faciliteter og åbningstider.
Seminardagen vil præsentere nye metoder til dataindsamling og -analyse om menneskers brug af biblioteker og andre rum.

Hent invitationen

SEMINAR 3. OKTOBER KL. 9:30 – 16
Sted: Store Sal, Dokk1, Hack Kampmans Plads 2, 8000 Aarhus C

TILMELDING
Seminaret er åbent for alle interesserede. Det er gratis at deltage, med ved udeblivelse faktureres 300 kr. til dækning af udgifterne til forplejning
Tilmeld dig her: https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=420c8fa793 senest 28 september 2017

ARRANGØRER
Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Statens Museum for Kunst, Smart Aarhus samt Roskilde Biblioteker og Herning Biblioteker.
Seminardagen er afsluttende temadag for SmartLibrary-projektet, som handler om evaluering af borgernes brug af nye rum i kulturinstitutioner og biblioteker. Læs mere om projektet her: www.smartlibrary.dk

SmartLibrary – Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum

3. oktober 2017
kl. 07:30 - 14:00