maj

Talkshow: I front for BF – historien, nutiden og fremtiden

Bibliotekarforbundet og Dansk Bibliotekshistorisk Selskab har sat to tidligere BF-formænd og den nuværende formand stævne til en snak om bibliotekarroller, biblioteker og en god blanding af anekdoter med fokus på historien, nutiden og fremtiden.

BF’s egentlige fødsel sker helt tilbage i 1923. BF var kollektivt medlem af Danmarks Biblioteksforening, indtil man i 1969 besluttede at melde sig ud. Tiden var kommet, hvor BF klart trådte i karakter og blev sig selv, fra 1970 med den kun 25 årige formand, Jan Østergaard Bertelsen, i spidsen. Ved indgangen til 70’erne var det svært at forestille sig en organisation, som skulle rumme både lokalpolitikere, biblioteksledere og en fagforening, og derfor fik bibliotekarerne sin egen fagforening. I slutningen af 1975 skifter BF navn fra Bibliotekarforeningen til Bibliotekarforbundet.

De godt 45 år, som er gået siden da, har budt på mange udfordringer, bl.a. kampen for en professionalisering af biblioteksstanden, den voksende arbejdsløshed i 80’erne, automatisering og indførelse af edb i bibliotekssektoren, internet-revolutionen, en kommunal reform og ikke mindst skiftende regeringers kulturpolitiske strategier.

Nu har Bibliotekarforbundet og Dansk Bibliotekshistorisk Selskab satte to tidligere BF-formænd og forbundets nuværende formand stævne til en spændende og underholdende debataften for at diskutere fortiden, nutiden og fremtiden, set fra forskellige perspektiver og vinkler.

Kom med til talkshow, hvor vi beder de tre BF-formænd om at give os et indblik i netop de udfordringer, som de havde i deres formandstid. Hvad var successerne? Hvad lykkes godt, og hvad lykkes mindre godt?

Men det skal ikke kun handle om fortiden. Så vi sætter også fokus på nutiden og fremtiden og beder vores paneldeltagere om at reflektere over de kommende års udfordringer. Kan historien og fortiden give os nogle pejlemærker for, hvor vi er på vej hen?

Du kan møde:

  • Jan Østergaard Bertelsen:
    Formand for Bibliotekarforbundet fra 1970 frem til 1973 og bestred posten igen i 1979. Har gennem årene beklædt en række poster i dansk biblioteksvæsen, bl.a. fra 1974 til 1989 i Bibliotekstilsynet, senest som Biblioteksdirektør, som adm. direktør i Bibliotekscentralen A/S, som vicestadsbibliotekar ved Gentofte Kommunebiblioteker og som chef for Københavns Kommunes Biblioteker.
  • Elsebeth Tank:
    Formand for Bibliotekarforbundet i perioden 1992 til 1994. Hun har bl.a. været stadsbibliotekar i Malmö, direktør for NOTA i Danmark og Kultur- og fritidschef i Køge Kommune. Elsebeth Tank har de sidste par år arbejdet som udviklingspartner og underviser indenfor kultur- og biblioteksområdet i Norden. Se mere på www.etank.nu.
  • Tine Jørgensen:
    Formand for Bibliotekarforbundet fra den 1. januar 2015. Tine er uddannet cand.scient.bibl. og har arbejdet som projektleder i IBM Danmark, hvorfra hun p.t. har orlov, mens formandsposten varetages. Følg Tine på Facebook på da-dk.facebook.com/bf.formand.tine.

Tidligere rektor for Danmarks Biblioteksskole og nuværende formand for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, Ole Harbo, vil styre slagets gang som ordstyrer, og der vil være rig mulighed for debat, erindringer og historier fra tidligere tider.

Vi serverer kaffe/te fra kl. 16.30, hvorefter selve arrangementet går i gang kl. 17.00. Undervejs serverer vi en sandwich og en vand.

Deltagergebyr: Det er gratis at deltage. Alle interesserede er velkomne.

Arrangører: Bibliotekarforbundet og Dansk Bibliotekshistorisk Selskab.

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217118

18. maj 2017
kl. 15:00 - 17:30