april

Temadag: Borgerservice og Biblioteker

  • Er tiden ”endelig” kommet for Borgerservice på danske biblioteker?
  • Bliver Borgerservice det nye store indsatsområde i 2012 og årene fremover?
  • Hvordan kan biblioteket blive en aktiv medspiller i udmøntningen af de offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier?

 
TEMADAG

Den 18. april 2012
BIBLIOTEKET Rentemestervej
Rentemestervej 76, 2400 København NV
Tilmelding er afsluttet
 

Om temadagen
Borgerservice har allerede nu i stort omfang meldt sit indtog som service på danske biblioteker. En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening i 2011 viser at 2/3 af de danske biblioteker allerede har borgerservicetilbud – og flere kommer til. Men modellerne er mange og spænder fra fuld integration / fusion imellem bibliotek og borgerservice over forskellige ”Light udgaver” til en pjecehylde i biblioteksudlånet.

Temadagen sætter fokus på baggrunden for denne udvikling og trækker perspektiver og dilemmaer op i forhold til vigtige temaer i samarbejdet. Temadagen giver bl.a. også et overblik over målene i de ambitiøse danske digitaliseringsplaner, som blev vedtaget i efteråret 2011. Sloganet er: Bedre for borgeren og nemmere for os!

Arrangører
Danmarks Biblioteksforening
Billund Bibliotek
Netværksgruppen ”Borgerservice og Biblioteker 2012”

"Borgernes indgang til samfundet er på biblioteket"

PROGRAM
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe, te, rundstykker
Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
v/ Ole Bisbjerg, chef for Bibliotek og Borgerservice, Billund Kommune
Kl. 10.15 – 11.00 Viden om
De danske digitaliseringsplaner og strategier og hvor/hvordan kan bibliotekerne evt. bidrage? 
v/ chefkonsulent Charlotte Munksgaard, KL
Kl. 11.00 – 11.30

 

Modeller / koncepter / strategi for samarbejde –
Hvor ligger de største udfordringer? Fordele og ulemper?

v/ Ole Bisbjerg, chef for Bibliotek og Borgerservice, Billund Kommune
Kl. 11.30 – 12.00 Hvad sker der når Udbetaling Danmark overtager?
v/ Anders Schmidt Hansen, underdirektør i ATP med ansvar for digitalisering.
Kl. 12.15 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.15

Kommunernes selvbetjeningsløsninger på nettet – worst/best practices – hvilke trends er der.
De 10 bedste selvbetjeningsløsninger i landet!
Hvordan formidler vi bedst muligt?
v/ Sidsel Kjær Scheibel, KL.
Kl. 13.15 – 14.00 Dagbog fra KBS – baggrund og foreløbige erfaringer fra det nye samarbejde imellem BS og Bibliotek
v/ Kontorchef Fl. Otto og Biblioteksleder Tine Garsdal, Biblioteket på Rentemestervej
Kl. 14.00 – 14.30 Hvilke kompetencer skal der til i bibliotekerne for at løse borgerserviceopgaverne?
v/ Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd om undersøgelsen for DB
Kl. 14.30 – 14.45 Kaffepause
Kl. 14.45 – 15.45 ”Open Spaces”
– erfaringsudvikling og diskussion på baggrund af oplæg i mindre grupper.
Kl. 15.45 – 16.00 Afrunding
v/ Vagn Ytte Larsen, formand for DB

Oplægsholdere

Charlotte Munksgaard
Charlotte Munksgaard
Sidsel Kjær Seibel
Sidsel K. Seibel
Flemming Otto
Flemming Otto

Tine Garsdal
Ole Bisbjerg
Ole Bisbjerg
Anders Schmidt Hansen
Anders Schmidt Hansen
Hanne Marie Knudsen
Hanne Marie Knudsen
Vagn Ytte Larsen
Vagn Ytte Larsen

Ret til ændringer forbeholdes