september

Udvalgsmøde

Næste møde i udvalget bliver den 28. september fra kl. 8:30-10:00

STED: Microsoft Teams
Dagsordenen følger ca. 8 dage før.

AFBUD: Har du alligevel ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

Dagsorden

Referat

Dagsorden – PP

Bilag

Undersøgelse