januar

Udvalgsmøde

Næste møde i udvalget bliver den 25. januar fra kl. 13-14:30 på Teams.

Dagsordenen følger ca. 8 dage før.

Afbud bedes sendt titil Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

25. januar 2022
kl. 12:00 - 13:30