september

Udvalgsmøde

Hermed indkaldelse med dagsorden til møde i Danmarks Biblioteksforenings udvalg ”Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund” den 16. september fra kl. 11-14 (incl. frokost) her i Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København K. Se kort

Mødedagsorden

Referat

Det digitale samfund og biblioteket – oplæg fra Jakob Heide Petersen