januar

Valgmøde og debat med Christian Have

Kære medlemmer i Region Nordjylland
Hermed program og dagsorden for regionens valgmøde, som finder sted onsdag den 29. januar 2014, kl. 17.00 – ca. 19.30 på Utzon Centret, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Program

Kl. 17.00
Velkomst
 
Kl. 17.05
Valg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
 
Kl. 18.00
Spisning
 
Kl. 18.45
Temadebat med oplæg fra Christian Have med udgangspunkt i hans nye bog ”Ansvar eller anarki” -om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Det kulturelle ansvar, ligger ikke kun hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre for den sags skyld. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Dagsorden

  1. Velkomst og Introduktion til Danmarks Biblioteksforening
    – om styrken i en interesseorganisation, hvor både fagfolk og politikere kan vælges
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af 5 politiske repræsentanter (valggruppe A) og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
  4. Eventuelt

I hver region skal der ifølge vedtægten vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet). Se vedtægterne db.dk/vedtægter

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af traktement henstilles det, at man tilmelder sig.

Tilmelding til Danmarks Biblioteksforening Jeanette Fog Vogelius på mail jfv@db.dk seneste den 14. januar 2014.

29. januar 2014
kl. 16:00 - 18:30

Køb billet