januar

Valgmøde og generalforsamling

Valgmødet afholdes mandag den 27. januar 2014, kl. 17.30-21.00 i
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

PROGRAM FOR VALGMØDET

Kl. 17.30
Velkomst ved Steen B. Andersen

Kl. 17.35
Velkommen til Silkeborg ved formand for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune Gitte Villumsen

Kl. 17.40
Temadebat
Administrerende direktøren for Kulturby 2017 Rebecca Matthews holder et oplæg.

Kl. 18.15
Spisning

Kl. 19.15
Generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 20. januar 2014
 6. Valg – der skal i 2013 vælges ny bestyrelse:
  a) Valg af formand – vælges blandt valggruppe A’s medlemmer
  b) Valg af bestyrelse – 9 fra valggruppe A og 8 fra valggruppe B
  c) Valg af suppleanter til bestyrelsen – 2 fra valggruppe A og 2 fra valggruppe B
  d) Valg til DB’s repræsentantskab – 5 fra valggruppe A
  e) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Regionen skal ifølge DBs vedtægter vælge 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab, samt suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet), se mere om proceduren her

Kl. 20.30-21 
Kulturelt indslag
Pianist Maren Marie Tange og sopran og violinist Jette Rosendal vil med stor indføling og smittende musikalsk glæde underholde med mange af de kendte og elskede opera-, operette- og musicalhits

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af traktement henstilles det, at man tilmelder sig generalforsamlingen.
Tilmelding skal ske til foreningens sekretær Kirsten Brun, på kbrun@aarhus.dk seneste den 20. januar 2014.

27. januar 2014
kl. 16:00 - 20:30

Køb billet