juni

Verdensmål online – Modul 2: ligestilling og ulighed

Få inspiration til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, og 10: reducer ulighed.

Mere om kurset og tilmelding.

9. juni 2021

Arrangør
DB2030