januar

Visionsseminar om deltagelsesformer i danske kulturhuse

Landet over appellerer kommunerne i stigende grad til, at vi alle engagerer os i sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige aktiviteter. Også medierne, kulturlivet og markedet bejler til borgernes engagement og aktive deltagelse. Så der tales og skrives meget om frivillighed, om samskabelse, om brugeroplevelser og publikumsudvikling, men uden at det er særlig klart, hvilke former for deltagelse, det handler om.

På Visionsseminaret stiller vi skarpt på, hvordan vi bedre forstår og udvikler de deltagelsesformer, vi allerede har i de danske kulturhuse og hvilke værktøjer, der kan anvendes til aktivt at fremme alle de former for deltagelse, vi ønsker at styrke.

Med afsæt i forskningsresultaterne fra Reccord-projektet vil vi – via oplæg, workshops og debat – koble teorien til den praksis, der er på spil i kulturhusene. Herefter præsenterer vi visionen om en ny stor undersøgelse i 2018 af danske kulturhuse. Sammen skal vi arbejde, diskutere og give bud på, hvad en kommende undersøgelse ideelt set bør indeholde, og det er på visionsseminariet, du kan komme med input til din egen mulige deltagelse i projektet.

Traditionen tro slutter vi af med en netværksmiddag, hvor der er plads til at dele alt det, vi ikke når i løbet af dagen.

Program og tilmelding

31. januar 2018
kl. 11:00 - 19:00