juni

Webinar: Bøger og læselyst hos små børn: Hvorfor er det meget mere end ’nice to’?

Rundt om i landet findes mange velfungerende initiativer, der understøtter små børns sprog, kommunikation, dannelse og læselyst. Men en ny rapport fra Socialt Udviklingscenter SUS viser, at vi samlet set ikke er gode nok til at arbejde systematisk på at udligne den ulighed, som følger med tidlige sproglige vanskeligheder.

Socialt Udviklingscenter SUS præsenterer rapporten Bøger og læselyst hos små børn  og sætter små børns adgang til og gavn af bøger og litteratur som grundlag for styrket livsduelighed til debat. Panelet består af:

Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator og debattør, mag.art. i litteraturhistorie.

Rachel Röst, stifter af Læs for Livet, forfatter og litteraturformidler.

Sofie Plenge, kultur- og sundhedsdirektør, Vejle Kommune, formand for Kultur- og Fritidsnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen.

Læs mere.

2. juni 2021
kl. 08:00 - 08:50