februar

Webinar: Vores digitale fremtid?

Hvordan sikre vi at alle borgere har de nødvendige digitale kompetencer og handleevne til at navigere i den digitale virkelighed? Kom med til et fagligt inspirerende webinar, hvor du bliver præsenteret for Tænketanken Mandag Morgens projekt ’Algoritme, Data og Demokrati’ og får indsigter i befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv. Og så stiller vi skarpt på, hvordan netop bibliotekets og de biblioteksansattes rolle og opgaver kommer til at se ud i en digital fremtid.

Webinaret er for ansatte på de danske biblioteker, der arbejder med digitalisering både i det borgerrettede arbejde og i udviklingsarbejdet.

Webinaret er arrangeret af ADD-projektet, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Det er gratis at deltage og du kan se det fulde program og tilmelde dig her.  

 

 

Program

09.00 – 09.05 Velkomst
Velkomst ved Tine Segel, formand, Forbundet Kultur og Information og Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

09.05 – 09.40 ADD-projektet og befolkningsundersøglesen Danskernes digitale liv
Præsentation af projektet ved Lisbeth Knudsen, strategidirektør hos Mandag Morgen og leder af ADD-projektet. Præsentation af befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv ved Nana Holstein, senioranalytiker og projektleder i Tænketanken Mandag Morgen. Nana vil i sin præsentation fokusere på resultaterne om vidensbehov og ulighed i de digitale kompetencer i Danmark.

09.40 – 10.20 Debat
De biblioteksansattes roller, opgaver og kompetencer i den digitale transformation

Bibliotekerne har spillet en væsentlig rolle i udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Hvad så nu? Hvordan kan de biblioteksansatte fortsat hjælpe borgerne i den digitale transformation, herunder de borgere, der måske ikke ved, at de bliver løbet over ende af udviklingen? Hvilke kompetencer skal biblioteksansatte have, når udviklingen går så stærkt, som den gør?  Hvordan sikrer vi et ensartet tilbud i hele landet? Dette er nogle af de mange spørgsmål, der vil blive taget op, når vi drøfter udviklingen.

Paneldeltagere:

  • Nina Thorsted Petersen, programkoordinator ved Odense Centralbibliotek
  • Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information
  • Christian Langelund Hansen, formidler ved Aalborg Bibliotekerne

10.20 – 10.30 Hvad skal der til nu?
Opsamling ved Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening

28. februar 2022
kl. 08:00 - 09:30

Køb billet