december

Workshop: Ærlig dialog om den nødvendige innovation i bibliotekerne?

Som opfølgning på de to uddannelsesforløb – Innovatøruddannelsen I & II –  og i forbindelse med det løbende arbejde med innovation og biblioteksudvikling har Roskilde Centralbibliotek i samarbejde med underviserne Jeppe Debois Baandrup (Rambøll Management) & Kirsten Engholm Jensen (Midtlab.dk) samt Danmarks Biblioteksforening ved Direktør Michel Steen-Hansen etableret en workshop, der skal tage fat på innovationen i bibliotekerne der hvor det gør rigtig ondt.

"Der er pres på styringen i den offentlige sektor. Inden for en overskuelig årrække skal vi gentænke vores ydelser og arbejdsformer ud fra markant anderledes demografiske og økonomiske betingelser.

Problemet er imidlertid, at den nuværende styring i ringe grad er rustet til at håndtere den kompleksitet og de dilemmaer, som disse udfordringer fører med sig. Styring sker i høj grad som spil, hvor vi skubber kompleksitet og dilemmaer imellem hinanden – i stedet for at dele dem."
– Klaus Majgaard, Kommunaldirektør og professor på CBS. ’Økonomistyring & Informatik’ 2011 nr 6

Målet med dagen er helt enkelt at diskutere hvordan der kan skabes bæredygtige rammer for innovation inden for bibliotekerne i Danmark – med andre ord hvordan bibliotekerne skal formå at skabe bedre biblioteker trods offentlige og kommunale budgetter under pres? 

Dagens to primære omdrejningspunkter:

  1. Hvordan opleves rammerne for innovation fra henholdsvis medarbejdere, ledere og politikere?
  2. Hvordan bryde ’spillet’ hvor bibliotekschefer og medarbejdere modsvarer politikernes krav om nedskæring, med forslag til nedskæringer som sigter mod at ramme politikkerne tilbage (i et forsøg på at afværge næste runde nedskæringer). Velvidende at det betyder reelle serviceforringelser som rammer borgerne.

Resultaterne af dagen formidles her på centralbibliotek.dk januar 2012.

Venlig hilsen
Christine Bruun og Lunde Ljungberg

PROGRAM FOR DAGEN

10.00 – 12.00 Medarbejdere faciliteres i forhold til at formulere erfaringer omkring rammevilkårene for innovation i bibliotekerne. Hvornår lykkes man og hvad er forudsætningerne? Erfaringer samles skriftligt i manifest form.

10.00 – 12.00 Cheferne faciliteres i forhold til at formulere erfaringer omkring rammevilkårene for innovation i bibliotekerne. Hvornår lykkes man og hvad er forudsætningerne? Erfaringer samles skriftligt i manifestform.

12.00 – 13.00 Frokost og præsentation af manifester under frokost

13.00 – 15.00 Medarbejdere og chefer indgår i en gruppeproces hvor roller og rammer konfronteres. Målet er at komme under overfladen på manifesterne og give medarbejdere og chefer et indtryk af hvad det reelt er for roller, positioner og drømme som er på spil. – Processen faciliteres i rammerne af ’Deep democracy’.

14.30 – 15.00 Politikere briefes om dagens udvikling.

15.00 – 16.30 Medarbejdere, chefer og politikere faciliteres i en dialog om at skabe fremadrettede rammer for ærlig dialog og udvikling som evner at bryde ’spillet’. Hvad skal der til for at skabe reelle vilkår for udvikling trods en stadig mere trængt offentlig økonomi?

 

14. december 2011
kl. 09:00 - 15:30

Køb billet