Dansk Kulturliv er klar med udspil til Kulturens Analyseinstitut

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

25 januar, 2022

I et nyt udspil til politikerne har Dansk Kulturliv sat ord på sine ønsker til Kulturens Analyseinstitut – et institut, der ifølge alliancen kræver kulturbranchens delvise medbestemmelse, og som intet har at gøre under idrættens tag.

Nyheden om det danske kulturlivs udsigt til et analyseinstitut har været forbundet med helt centrale, og fortsat ubesvarede, spørgsmål, siden regeringen og de røde støttepartier i december satte instituttet på finansloven og omsatte mange års tilløb til konkret handling.

For mens det økonomiske fundament er sikret indtil 2025, er der intet nedfældet om rammerne for og placeringen af Kulturens Analyseinstitut, som den danske statskasse i alt vil poste 28 millioner kroner i henover de næste fire år.

Som sådan består spørgsmålene: Hvor skal instituttet forankres? Hvem skal med ombord? Og hvordan skal et sektoralt forskningsinstitut bevare sin uafhængighed uden at miste føling med den virkelighed, det skal begå sig i?

Spørgsmål, som alliancen Dansk Kulturliv giver sine svar på i dette interview i Kulturmonitor.

DANSK KULTURLIV er en alliance bestående af Dansk Teater, Dansk Live, Danmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO), Organisationen Danske Museer (ODM) og Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK).

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...