DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 april, 2020

Optakten til det nye direktiv, Digital Single Market-processen, har fyldt en del siden starten i 2014 og ikke mindst i de senere år i arbejdet i de internationale biblioteksorganisationer: EBLIDA, bibliotekernes europæiske organisation, hvor Steen Bording Andersen er medlem af bestyrelsen, og IFLA, den globale.

Den 17. april 2019 vedtog EU så DSM-direktivet om ophavsret, og nu skal direktivet være implementeret i national lovgivning senest 7. juni 2021. Målsætningen har været at opdatere copyright i forhold til en digital verdens ressourcer. Ikke alt, hvad bibliotekerne verden over kunne have ønsket sig, er med, men implementeringen af direktivet er en god anledning til generelt at opdatere ophavsretsloven til den digitale virkelighed. Og som beskrevet af Det Kgl. Bibliotek kan direktivets bestemmelser ’bringe Danmark et stykke af vejen i forhold til at forbedre brugernes adgang til ophavsretsbeskyttet materiale’.  

Høringsforslag var oprindelig timet til forår 2020. I efter-året 2019 holdt Kulturministeriet info-workshops med alle interessenterne efterfulgt af korte møder med de respektive fagområders interessenter. I møderne deltog ud over Michel Steen-Hansen og Hellen Niegaard fra DB også repræsentanter fra Det Kgl. Bibliotek. Emnet er ligeledes blevet drøftet på et møde med parterne i Dialogforum (alle biblioteksorganisationerne).
Om Kulturministeriets mål om udsendelse af høringsforslag i maj/foråret 2020 kan nås er p.t. uklart.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...