Infrastrukturen og bibliotekerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 april, 2020

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres fremover. DDB blev etableret af KL og Kulturmini-steriet i fællesskab ud fra et ønske om at skabe en organisation, der udover opdragsgiveropgaven skulle drive digitaliseringsarbejdet i bibliotekssektoren fremad i samarbejde med folkebibliotekerne. I skrivende stund ser det ud til, at man får en ny organisation med en foreningsdannelse blandt kommunerne og med en økonomisk model, der forudsætter, at staten som aftalt ved lovændringen fortsat støtter arbejdet.

Som bibliotekernes kommunalpolitiske interesseorganisation var det med en vis skuffelse, at Danmarks Biblioteksforening ikke direkte blev inddraget i arbejdsgruppen, men man har i stedet haft en god dialog med flere af parterne i gruppen undervejs. Samtidig tyder det også på, at DB og andre inddrages i governance-strukturen i rådgivende udvalg for det nye DDB. En demokratisk repræsentativ styring – med både faglig og kulturpolitisk side – vil bidrage til at sikre det sammenhængende biblioteksvæsen den nødvendige brede forankring.  Det gælder også ift. en kommende justeret puljestruktur, hvor KL og DB traditionelt har været høringspartnere.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...