Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3 februar, 2020

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake news, folk der rammes af shitstorms i ekkokamre eller bare helt almindelige mennesker, som mister troen på dagens nyheder. Med sådanne udfordringer bliver folkeoplysning og adgang til faktuel information, og dermed det enkelte menneskes evne til at gennemskue sandt og falsk, stadig vigtigere.  

Folkeoplysningen styrker demokratiet
Den folkeoplysende ide er vigtigere for folkestyret end nogensinde, og det sætter Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd nu en tyk streg under ved at sætte endnu mere fokus på den folkeoplysende indsats ude i landets kommuner.

Den oplyste borger er forudsætningen for det danske demokrati, men det kommer ikke af sig selv. Skal folkeoplysningen udvikles, kræves mere fokus på lokalt samarbejde mellem alle lokale folkeoplysende kræfter for bl.a. at skabe mere engagerende og involverende debatter.

Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor alle kommuner til at få lavet fælles udviklingsplaner for den oplysende indsats for alle lokale folkeoplysende aktører.

Opfordringen udmøntes i den nye publikation ”Fremtidens oplyste samfund”, der nu udsendes til alle kommuner og lokalpolitikere.

Hver for sig har de kommunale biblioteker og aftenskoler særlige formål med deres virke, ligesom de også har forskellige styrker. Hvis parterne mødes og bringer deres styrker ind i et samarbejde, fører det til flere og bedre aktiviteter for borgerne.

Samarbejde for folkeoplysningens skyld
Samtaler, viden, koordinering og fælles samarbejdsplaner er vejen frem. Formålet er at sikre et godt udbud af aktiviteter for borgerne og en god ramme for borgernes egne aktiviteter, samtidig med at man undgår at udkonkurrere hinanden lokalt.

Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og konsulentfirmaet Knudsen Syd har udarbejdet inspirationshæftet ”Fremtidens oplyste samfund” med 10 forskellige lokale eksempler på gode samarbejder mellem biblioteker, kulturhuse og aftenskoler, samt alle de andre aktører i det oplyste samfund.

Opfordringen til at styrke det lokale samarbejde er mere aktuel end nogensinde.

”Det er så vigtigt at få styrket den lokale demokratiske debat. Derfor vil vi i fællesskab vise landets byrødder den store gevinst, der for folkestyret ligger i at prioritere et tæt kommunalt samarbejde bibliotekerne og folkeoplysningen imellem for at styrke demokratiet. Og en del af opgaven er selvfølgelig at vise politikerne, at vi rent faktisk vil det – sammen” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A), der også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

”Det handler om at få koordineret vores aktiviteter ude i kommunerne, så vi i fællesskab kan drage nytte af de kompetencer og ressourcer, vi hver især har. Bibliotekerne er det åbne og umiddelbare rum, hvor borgerne træder ind uden forudgående tilmelding, aftenskolen kan tilbyde en folkeoplysende aktivitet og kulturhusene har bl.a. kompetencer i forhold til afholdelse af events og involvering af frivillige. Sammen kan vi styrke den enkelte borgers engagement i demokratiet” siger formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan Hansen.
 

For yderligere oplysninger, kontakt
Steen Bording Andersen
Danmarks Biblioteksforening
Tlf. 3057 9985
Per Paludan Hansen
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf. 2146 5580

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...