IFLA WLIC i Dubai 2024

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening, Paw Østergaard Jensen (A)

20 juni, 2023

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024.

”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige kongres i et land, hvis det betyder at det forhindrer os i at arbejde for mål som forsvarer og arbejder med adgang til information og for at fremme åndsfriheden, sådan som den er fastlagt i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder” siger Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening.

”Allerede i 2018 markerede vi i de nordiske biblioteksforeninger kritik over at IFLA valgte at afholde WLIC i Malaysia, som også har udfordringer med menneskerettigheder, demokrati, oplysning og retsstatsprincippet.

Dette gør sig som bekendt også gældende i Dubai, og det vil udfordre os i at få lov til at lave debatter om ligestillingen mellem kønnene, homoseksuelles rettigheder og deltagelse i demokratiet. Det gør det problematisk at deltage, hvis vi ikke kan have en demokratisk samtale om alle disse emner, selvom vi ikke er enige” slutter Paw Østergaard Jensen.

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

Demokratidag – Biblioteker i fremtidens demokrati

Kom med til demokratidag den 30. marts 2023 på DOKK1 i Aarhus, hvor vi inviterer andre biblioteker, fagpersoner og organisationer til at undersøge bibliotekernes rolle for ...

Bibliotekerne skal skabe åbenhed og debat med deres arrangementer

Så er der igen debat om bibliotekernes mangfoldige formidling og rolle i samfundet generelt. På Frederiksberg bibliotek har man på børnenes Kulturnat valgt at lave et ...

Skal du/I med på EBLIDA Conference 2017 i Aarhus?

EBLIDA er den europæiske biblioteksorganisation, hvis primære formål er at lave lobby på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig især om ...

Biblioteket skaber deltagelse i folkestyret

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser, at biblioteket betyder rigtig meget for den demokratiske samtale. ...

IFLA

IFLA er en international biblioteksforening, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme ...

IFLA Statement on Privacy in the Library Environment

IntroductionThe rapid advancement of technology has resulted in increasing privacy implications for library and information services, their users, and society. Commercial Internet ...

De mindre bysamfund sætter stor pris på biblioteket som mødested

Ny undersøgelse viser, at biblioteksbrugere især i landdistrikter og småbyer oplever biblioteket som et mødested for mennesker. Undersøgelsen er lavet i juni 2015 af ...