IFLA WLIC i Dubai 2024

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024.

”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige kongres i et land, hvis det betyder at det forhindrer os i at arbejde for mål som forsvarer og arbejder med adgang til information og for at fremme åndsfriheden, sådan som den er fastlagt i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder” siger Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening.

”Allerede i 2018 markerede vi i de nordiske biblioteksforeninger kritik over at IFLA valgte at afholde WLIC i Malaysia, som også har udfordringer med menneskerettigheder, demokrati, oplysning og retsstatsprincippet.

Dette gør sig som bekendt også gældende i Dubai, og det vil udfordre os i at få lov til at lave debatter om ligestillingen mellem kønnene, homoseksuelles rettigheder og deltagelse i demokratiet. Det gør det problematisk at deltage, hvis vi ikke kan have en demokratisk samtale om alle disse emner, selvom vi ikke er enige” slutter Paw Østergaard Jensen.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Grundlovsdag skal være en kæmpe national festdag

Grundloven fylder 175 år i 2024, og det er en oplagt mulighed for at holde en grundlovsfest. Landets biblioteker har rig mulighed for at være med.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...