Læringsdage 2013

Skrevet af

21. februar, 2013

Invitation til deltagelse i Læringsdage 2013
På byens bibliotek afholdes en messe, hvor forskellige aktører formidler deres læringstilbud på en sjov og spændende måde, i en bus på bytorvet kan borgere få en FVU- eller ordblindetest, og på den lokale virksomhed kan medarbejdere deltage i en læringscafe, hvor en lokal kendis fortæller sin personlige læringshistorie…

DER ER MANGE MÅDER AT VISE VEJEN TIL LÆRING FOR VOKSNE, VIL I VÆRE MED?

I år kan der søges om 25.000 kroner i tilskud. Læs mere nedenfor og på www.læringsdage.dk.

LÆRINGSDAGE 2013
Læringsdage 2013 afholdes i uge 22 dvs. d. 27. maj til d. 2. juni, hvor en national kampagne og lokale aktiviteter over hele landet skal sætte fokus på voksenlæring.
Formålet er at synliggøre voksenlæring og inspirere til at deltage i læring, der hvor voksne færdes i dagligdagen; fx på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutioner, på bytorvet, på biblioteket og i de sociale medier.

Vi inviterer alle udbydere af voksen- og efteruddannelser, fagforeninger og virksomheder mv. til at arrangere lokale Læringsdage over en eller flere dage i uge 22.
Læringsdagene skal vise borgere veje til at opnå grundlæggende færdigheder, motivere voksne til at deltage i voksenlæring og vise virksomheder veje til efteruddannelse, der styrker medarbejdernes færdigheder og kompetencer.

HVORDAN?
Vi opfordrer landets biblioteker til at lægge hus til et lokalt opstartsmøde inden påske. Kontakt dit lokale bibliotek og find ud af, om de lægger hus til et opstartsmøde i din by. Gør de ikke det, så tag selv initiativ til det første møde. Deltagere på opstartsmødet kan fx være fra biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, VUC, erhvervsskoler, AMU-centre, VEU-centre, SOSU-skoler, folkeoplysende foreninger, fagforeninger og virksomheder. 

På opstartsmødet skal I afklare, hvem der ønsker at være med til at iværksætte lokale læringsdage i jeres område og få overblik over mulige aktiviteter, der kan iværksættes.
I kan finde inspiration i ”Gode råd – Læringsdage 2013”.

Husk at sende jeres program til DFS så i kommer med på den nationale hjemmeside for Læringsdage 2013. I skal også udvælge en lokal tovholder, hvis I ønsker at søge om støtte til jeres arrangementer fra en central pulje, som administreres af DFS. Der kan ansøges om et tilskud på 25.000 kr. Puljen har ansøgningsfrist d. 8. april 2013.

Download også ansøgningsskemaet og en vejledning til dette.

Hvem står bag?
Læringsdage er en videreudvikling af Læringslørdag, som har været afholdt siden 2010. Læringsdage arrangeres i et bredt samarbejde mellem Dansk folkeoplysnings Samråd, Ministeriet for Børn og Undervisning, Danske Erhvervsskoler, VEU-centre, Lederforeningen for VUC, Danmarks Biblioteksforening og SOSU-Lederforening.

Læs mere om Læringsdage på www.læringsdage.dk eller kontakt projektleder Rikke Vium Madsen i DFS på 33 26 03 79 eller rvm@dfs.dk.

Lad biblioteket markere Læringsdage 2014 – 5. til 11. maj

Styrk kompetencerne – på din egen måde Vi har alle brug for at styrke vores kompetencer – af vidt forskellige grunde. Derfor er det godt og vigtigt, at der i Danmark ...