Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 april, 2020

Med et stabilt besøgstal på 37,6 mio. (jf. DS tal for 2018) er bibliotekerne fortsat landets mest besøgte kulturinstitution. Måden, folkebibliotekerne anvendes på, ændrer sig dog løbende og følges opmærksomt af DB for eventuelle nye bibliotekspolitiske anbefalinger til kommuner og stat. Der er aktuelt tale flere tendenser – ændring i lånemønstret, formidling via nye formater inkl. stigning i ’on-site’ kultur- og oplysningsvirksomhed. Bibliotekerne afholdt således i 2018 flere arrangementer end nogensinde: 24.316 mod 22.215 i 2017.

Den fysiske bog er dog langt fra død, men var suverænt lånernes foretrukne medie i 2018 med et samlet udlån på 24,4 mio. enheder, svarende til 82% af det samlede fysiske udlån, hvilket er 6 procentpoint mere end tilfældet var i 2015 (pga. systemskift findes ikke tal for 2016-2017). Det forventede fald i fysiske bogudlån over den fireårige periode fra 2015 til 2018 svarer til 8,8%. Det skal dog sammenholdes med den stadige stigning for e-bøger og netlydbøger.

Brugen af folkebibliotekernes digitale tjenester er steget. Streaming af e- og lydbøger udgør 3,8 mio. En stigning i brugen af bibliotekernes samlede digitale forbrug ses også. Således er tallet for det samlede antal elektroniske ressourcer (e-tidsskrifter, e-bøger/lydbøger, e-multimedieoptagelser og databaser) steget og udgjorde i 2018 i alt 9,4 mio. downloads/streaminger på landsplan. Og nye medier vil løbende komme til bl.a. podcasts. 25% af danske internetbrugere (15-75 år) lyttede eksempelvis til podcasts af forskellig art minimum ugentligt i 2019.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...