Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen

Skrevet af

14. april, 2020

Med et stabilt besøgstal på 37,6 mio. (jf. DS tal for 2018) er bibliotekerne fortsat landets mest besøgte kulturinstitution. Måden, folkebibliotekerne anvendes på, ændrer sig dog løbende og følges opmærksomt af DB for eventuelle nye bibliotekspolitiske anbefalinger til kommuner og stat. Der er aktuelt tale flere tendenser – ændring i lånemønstret, formidling via nye formater inkl. stigning i ’on-site’ kultur- og oplysningsvirksomhed. Bibliotekerne afholdt således i 2018 flere arrangementer end nogensinde: 24.316 mod 22.215 i 2017.

Den fysiske bog er dog langt fra død, men var suverænt lånernes foretrukne medie i 2018 med et samlet udlån på 24,4 mio. enheder, svarende til 82% af det samlede fysiske udlån, hvilket er 6 procentpoint mere end tilfældet var i 2015 (pga. systemskift findes ikke tal for 2016-2017). Det forventede fald i fysiske bogudlån over den fireårige periode fra 2015 til 2018 svarer til 8,8%. Det skal dog sammenholdes med den stadige stigning for e-bøger og netlydbøger.

Brugen af folkebibliotekernes digitale tjenester er steget. Streaming af e- og lydbøger udgør 3,8 mio. En stigning i brugen af bibliotekernes samlede digitale forbrug ses også. Således er tallet for det samlede antal elektroniske ressourcer (e-tidsskrifter, e-bøger/lydbøger, e-multimedieoptagelser og databaser) steget og udgjorde i 2018 i alt 9,4 mio. downloads/streaminger på landsplan. Og nye medier vil løbende komme til bl.a. podcasts. 25% af danske internetbrugere (15-75 år) lyttede eksempelvis til podcasts af forskellig art minimum ugentligt i 2019.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket – samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Formanden har ordet

Bibliotekernes rolle blev styrket i 2019Erkendelsen af folkebibliotekernes betydning og indsatser slog igennem på flere parametre Tre resultater af Danmarks Biblioteksforenings ...

DB Beretning 2019

Velkommen til online versionen af Danmarks Biblioteksforenings beretning 2019, som er opdelt i en række temaer. Her kan du læse om nogle af DBs vigtigste oplevelser og ...

Resultatopgørelse for 2019

» Formanden har ordet TEMAER 1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN » Biblioteksloven til debat» KL & Bibliotekerne» Lovændringen 2019» ...

Medlemsudvikling

Pr. 31. december 2019 har Danmarks Biblioteksforening som i 2018 i alt 79 medlemskommuner inkl. Flensborg. Øvrige medlemskategorier: 30 institutionsmedlemmer o.l., dvs. et mere ...

BogForum 2019

BOGFORUM 2019 i november slog også sin egen rekort markant med 38.326 besøgende – knap 15% flere end året før. Også den store biblioteksstands debatter og ...

Kulturmøde Mors

KULTURMØDE MORS tilbød biblioteksaktiviteter som Litteraturbingo, Poetry Slam, forfatterskole og forfatterarrangementer i et fælles telt suppleret af debatter rundt om i ...

Folkemødet i Allinge

FOLKEMØDET på Bornholm slog med 114.000 besøgende igen sin egen rekord med FN’s verdensmål som overordnet fokus. Årets tre biblioteksdebatter var velbesøgte og satte ...

Læsernes bogpris 2019

Danmarks Biblioteksforening og Berlingske uddelte i samarbejde med de danske folkebiblioteker i 2019 for 16. gang Læsernes Bogpris. Læserne var ikke i tvivl. Med mange, mange ...