Nyt netværk for grønne partnerskaber mellem kommuner og kulturliv

Skrevet af

12. januar, 2024

Klimakrisen er vor tids største udfordring, og partnerskaber er vejen til en bæredygtig og grøn omstilling. Kulturlivet er centralt i den grønne omstilling, for kulturen har en stærk stemme og en stor berøringsflade med borgere og civilsamfund. Kommunerne har en vigtig rolle i at få hele samfundet med. Hvordan kan kommuner og kulturliv forene kræfterne, og hvad er deres muligheder, roller og ansvar i den grønne omstilling? Hvordan kobler vi den grønne omstilling i kulturlivet med kommunernes klimahandleplaner?

Det vil KL undersøge og afprøve i et nyt netværk, som henvender sig til repræsentanter fra kommunale forvaltninger indenfor kulturområdet. Som medlem af netværket har du mulighed for at medbringe én ledsager til hvert møde, som kan være en kollega fra samme fagområde, andre fagområder/forvaltninger, en klimarådgiver, en repræsentant fra en kulturinstitution eller lign.

På netværksmøderne kan man bl.a. møde professor Katherine Richardson, samskabelsesekspert Anne Tortzen Bager, strategi- og ledelsesforsker Jesper Rosenberg samt ikke mindst Thomas Sture Rasmussen, Danmarks Biblioteksforenings verdensmålskoordinator og leder af folkebibliotekernes netværk DB2030  

Formålet med netværket er at ruste kommuner til at arbejde med den grønne omstilling i det lokale kulturliv, med fokus på arbejdet med at gøre kulturinstitutionerne mere klimavenlige, og hvordan kulturinstitutionerne kan være med til at understøtte grøn dannelse og grønt medborgerskab lokalt.

Netværket afholder i alt tre møder i 2024, der er bygget op omkring oplæg, cases fra kommuner og kulturliv samt workshops. Som afslutning på forløbet afholdes en offentlig konference, hvor netværksdeltagerne har gratis adgang og har mulighed for at præsentere deres strategier, handlingsplaner og overvejelser.

Mødedatoer

  • 5/2: Udfordringen/Rammesætningen (KL-huset)
  • 20/6: Kommunernes rolle (Aarhus)
  • 10/9: Kulturinstitutionernes rolle m. bl.a. Thomas Sture Rasmussen m.fl. (Fyn)

Læs mere og tilmeld dig netværket.

Klimahandledag 2024

Borgerne går sammen på Danmarks nationale Klimahandledag den 25. april 2024 Klimahandledagen er Danmarks nationale handledag for klimaet, og en anledning for alle danskere om at ...

Bibliotekerne på Klimafolkemødet 2022 – hvorfor blander de sig?

Bibliotekerne åbningsdebat på KLIMAFOLKEMØDET i Middelfart har fokus på bibliotekernes rolle i den grønne omstilling og ikke mindst at skabe en folkeligt engagement. ...

10 biblioteker får certifikat i verdensmål

En række danske biblioteker har sat sig for at undersøge, hvilken rolle biblioteket kan spille i den bæredygtige omstilling, og nu har de også fået verdensmålscertifikat på ...