Forretningsudvalget

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg består af et formandskab på 3 personer, af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet (valggruppe A) og 3 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.
Forretningsudvalget forbereder repræsentantskabsmøder, udarbejder forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drager omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse.

Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.

Mødeoversigt

Medlemmer af Forretningsudvalget 2022-2025

Paw Østergaard Jensen (A)
Forperson
Tlf. 2164 9350
paw.ostergaard.jensen@albertslund.dk
Claus Mørkbak Højrup (V)
Politisk næstformand
Tlf. 3054 7643
cmho@hjoerring.dk
Annette Wolgenhagen Godt
Faglig næstformand
Tlf. 2135 1244
anwg@alleroed.dk
Signe Bekker Dhiman (A)
sbekk@aabenraa.dk

 
Carsten Petersen (C)
Tlf. 4059 0815
cape@soroe.dk

—————————— 
Personlig suppleant:
Charlotte Haagendrup (C)
Egedal
Johs Poulsen (B)
Tlf. 2010 3387
byrjp@herning.dk

——————————
Personlig suppleant: 
Jes Lunde (B)
Aalborg
Anette Mortensen (V)
Tlf. 2294 0433
anetmort@stevns.dk
 
Britta Thuun-Petersen
Biblioteks- og Borgerservicechef, Viborg
Tlf. 5127 4881
brt@viborg.dk
Lars Bornæs
Bibliotekschef, Silkeborg
Tlf. 2213 3630
labo@silkeborgbib.dk
Kristine Nygaard
Bibliotekschef, Aalborg
Tlf. 2520 4425
kristine.nygaard@aalborg.dk

Forretningsudvalget 2022-2025
Forrest fra venstre: Johs Poulsen, Annette W. Godt. Kristine Nygaard, Carsten Petersen og Paw Østergaard Jensen.
Bagerst fra venstre: Signe Bekker Dhiman, Lars Bornæs og Claus Mørkbak Højrup
Fraværende: Annette Mortensen og Anni Bagge Jensen