DB Forretningsudvalg

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Der afholdes Forretningsudvalgsmøde torsdag den 7. september, kl. 11-12:30. Mødet afholdes online på Teams. Mødelink fremsendes på email.Dagsorden med bilag til mødet ...

Danmarks Bibioteksforening FU seminar

Seminar i Aarhus fra kl. 12.00 den 27. oktober til den 28. oktober kl. 12.00.

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Næste forretningsudvalgsmøde bliver torsdag den 22. juni, kl. 9-10:30. Mødet afholdes på Microsoft Teams Dagsorden med bilag til mødet udsendes en uge før. Har du ikke ...

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Der afholdesforretningsudvalgsmøde fredag den 19. maj, kl. 11:30-13.Mødet afholdes digitalt på Teams – link udsendes. Dagsorden med bilag til mødet udsendes en uge før. Har ...

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Mødet blev afholdt fredag den 17. februar, kl. 9-11 på Microsoft Teams. Se referatet fra mødet.

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Mødet afholdes digitalt på MS Teams, kl. 13-15.

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Næste møde er mandag den 19. september kl. 14:30-15:30. Mødet afholdes på MS Teams.

FU-seminar

Danmarks Biblioteksforenings 12-12 seminar for Forretningsudvalg og personale

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde