februar

Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalgsmøde

Mødet blev afholdt fredag den 17. februar, kl. 9-11 på Microsoft Teams.

Se referatet fra mødet.