BibZonen på Folkemøde 2016

Allstar politisk poetry slam

Kulturens telt – G27 Politikerne efterlyser forfattere i den politiske debat. Samtidig er litteraturen politisk som aldrig før.Oplev 3 af landets bedste slam-digtere der ...

Forandrer dannelsen sig af at blive digital?

Kulturens telt – G27 Sociale medier danner i høj grad rammerne for unges identitet og er en vigtig platform for deres selvfremstilling. Risikerer vi at den opvoksende ...

Når kulturen bliver digital – hvordan bruger vi den så?

Kulturens telt – G27 Kan man eje noget digitalt og vil man?Kan man låne noget digitalt og må man? Forholdet til kultur, information og materialer ændrer sig med ...

Mangler der folk i folkestyret?

Kulturens telt – G27 I spændingsfeltet mellem sociale medier, aviser og tv på den ene side og de moderne forsamlingshuse som folkehøjskoler og folkebiblioteker på den ...

Brænder de bøger på biblioteket?

Kulturens telt – G27 I den offentlige debat fremtures ofte med at man brænder bøger på biblioteket, mens personalet hævder de formidler litteratur ud fra aktualitet og ...

Cool down

Kulturens telt – G27 Som optakt til debat med kulturministeren vil vi holde hovedet koldt, og lære alle at lave biblioteksis. Til de ivrige vil der også være smagsprøver ...

rumLIGHED / RUM-lighed

Kulturens telt – G27 I dag er andelen af mønsterbrydere i Danmark faldende og andelen af børn, der mistrives vokser. Mange af de mønsterbrydere, som lykkes med at ændre ...