juni

Mangler der folk i folkestyret?

Kulturens telt – G27

I spændingsfeltet mellem sociale medier, aviser og tv på den ene side og de moderne forsamlingshuse som folkehøjskoler og folkebiblioteker på den anden side udspilles en demokratisk samtale. Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre mener at den folkelige debat aldrig har været mere levende end nu.

Kommer debatten ud over ens netværks egne grænser, eller debatterer vi kun med dem, som vi i forvejen er enige med?
Hvordan engageres befolkningen i en egentlig debat, så demokratiet for alvor kommer til udfoldelse?
Er en DanmarksKanon en måde at skyde en debat i gang på?

Kulturministeren, Højskolerne og Bibliotekerne snakker med blogger Anne Sophia Hermansen og Politikens lederskribent Amalie Kestler om folkestyrets tilstand og folkets involvering i debatten, bl.a. med fokus på folkebiblioteket, der ”stiller oplysning uden formynderi til rådighed for borgerne og opløser sociale forskelle i adgangen til viden/hvor sociale forskelle bliver nedbrudt” som Rune Lykkeberg har udtrykt det.

Deltagere
Kulturminister Bertel Haarder
Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen
Formand for Højskoleforeningen Lisbeth Trinskjær
Blogger og debattør Anne Sophia Hermansen
Debattør og lederskribent på Politiken Amalie Kestler
Troels Mylenberg, Chefredaktør, direktør Fyns Amts Avis – Fynske Medier; moderator

 

18. juni 2016
kl. 11:00 - 12:00