Læsekoalitionen

Møde i læsekoalitionen

Der afholdes møde fredag den 21. juni kl. 10-12 og efterfølgende en let frokostMødet afholdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, København.Der vil være ...

Møde i læsekoalitionen

Der afholdes møde i Læsekoalitionen tirsdag den 26. september fra kl.10 – 12. Mødet afholdes digitalt. Link er fremsendt på e-mail. Har I punkter til dagsordenen, skal ...

Møde i Læsekoalitionen

Næste møde bliver onsdag den 9. august kl. 13-14:15 digitalt på Teams. På mødet laves to oplæg:Der laves en opsamling på Nationale Læsestrategis anbefaleringer, Lisbet ...

Møde i Læsekoalitionen

Mødet afholdes den 13. juni 2023 kl. 14-16 hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, København. Mødet er planlagt fysisk på Vartov. Men der vil være mulighed ...

Møde i Læsekoalitionen

Der afholdes møde i Læsekoalitionen den 17. januar 2022, kl. 12:30-14:30, på Microsoft Teams Referat Dagsorden Bilag Kulturministeriets bogpanel – rollen som ...