august

Møde i Læsekoalitionen

Næste møde bliver onsdag den 9. august kl. 13-14:15 digitalt på Teams.

På mødet laves to oplæg:
Der laves en opsamling på Nationale Læsestrategis anbefaleringer, Lisbet Vestergaard og der laves en kobling mellem PIRLS, Stine Reinholdt Hansen.

Dagsorden til mødet følger ca. 8 dage før mødet.

9. august 2023
kl. 13:00 - 14:15

Lokation
Online