november

Åben høring om bogmarkedets situation

Folketingets Kulturudvalg afholder en åben høring om bogmarkedets situation i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at få belyst, hvad det er for nogle udfordringer og problemstillinger som præger bogmarkedet i disse år og bud på mulige løsninger set med forskellige interessenters øjne.

Se høringen på FTs web-TV

 

Program

Kl. 9.00

Velkomst v. formand for Kulturudvalget Flemming Møller Mortensen.

Kl. 9.05

Rids over bogmarkeds udvikling v. kontorchef Marianne Kruckow Kulturstyrelsen.

Kl. 9.15

Indledende runde med korte oplæg om de vigtigste udfordringer/problemstillinger på det aktuelle bogmarked v. henholdsvis:

  • Direktør Christine Bødtcher-Hansen, Forlæggerforeningen           
  • Formand Inge Lise Hornemann, De skønlitterære forfattere          
  • Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
  • Direktør Olaf Winsløw, Boghandlerforeningen       
  • Formand Jo Hermann, Dansk Forfatterforening     
  • Formand Pernille Drost, Bibliotekarforbundet

Kl. 9.45

Kaffepause

Kl. 10.05

Temarunde 1 – prisstrukturen
Debat mellem politikere og paneldeltagere.

Kl. 10.40

Temarunde 2 – e-bøger
Debat mellem politikere og paneldeltagere.

Kl. 11.15

Temarunde 3 – bibliotekernes rolle
Debat mellem politikere og paneldeltagere.

Kl. 11.55

Afrunding v. formand for Kulturudvalget Flemming Møller Mortensen.

 

7. november 2012
kl. 08:00 - 11:00

Køb billet