Folketingets Kulturudvalg

Åbent samråd om udlån af e-bøger

Kulturudvalget har kaldt kulturminister Mette Bock i åbent samråd om bibliotekers ret til at udlåne e-bøger på lige fod med trykte bøger. Samrådet er åbent for alle og ...

Åben høring om bogmarkedets situation

Folketingets Kulturudvalg afholder en åben høring om bogmarkedets situation i Landstingssalen på Christiansborg. Formålet med høringen er at få belyst, hvad det er for nogle ...